top of page
100ec9_cd4e5ed9b3484fba919fe7997dbb2f52~mv2.png

1ος Διαγωνισμός Πράσινης & Γαλάζιας Καινοτομίας 
της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

Innovate East

mitropoli logo
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TΕΛΙΚΗ-03
16.png
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TΕΛΙΚΗ-06

Στον 1ο Διαγωνισμό Πράσινης και Γαλάζιας Καινοτομίας της Μητρόπολης μπορούν να λάβουν μέρος υποψήφιοι από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

22 Knowledge

Νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και διδάκτορες που επιθυμούν να εξελίξουν την επιχειρηματική τους ιδέα

01 Graduate

Φοιτητές και ομάδες φοιτητών με καινοτόμες ιδέες

Icon-02 suitcase

Επιχειρηματικά σχήματα εντός της Ελλάδας με ενδιαφέρον για το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

06 rocket

Νεοφυείς επιχειρήσεις (Start-ups)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο 1ος Διαγωνισμός Πράσινης και Γαλάζιας Καινοτομίας της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει για πρώτη φορά κοντά, σε έναν κοινό σκοπό, το σύνολο των δημόσιων φορέων, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά και των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής.

 

Ο Διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση και αξιοποίηση των υψηλής ποιότητας επιστημονικών επιδόσεων της χώρας, καθώς και στην κινητοποίηση των νέων ερευνητών, φοιτητών, μεταπτυχιακών και μεταδιδακτορικών, που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να αναδείξουν καινοτόμες ιδέες και πρωτοβουλίες που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής.

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να βρουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων σε θέματα Πράσινης και Γαλάζιας Οικονομίας.

Απώτερο στόχο αποτελεί η επιτυχημένη υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών που θα αναδειχθούν μέσω του Διαγωνισμού, με την εφαρμογή τους στο ευρύτερο πλαίσιο της περιοχής.

14.png
03 (1).png
20.png
bottom of page